cimer mezolak

 2017.03.01. 

F E L H Í V Á S

Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer tűz keletkezik. A szabadterületi tüzek megakadályozására vonatkozó általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani. A belterületi hulladékégetés – amennyiben más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – tilos! Kerti növényi hulladék égetésre csak ott van lehetőség, ahol ezt önkormányzati rendelet megengedi.
A kirándulóknak fontos tudnia, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet. Ha befejezték a szabadtéri sütés-főzést, vagy a kerti hulladék égetését, akkor a tüzet minden esetben oltsák el vízzel és takarják le földdel. A dohányzók pedig minden esetben oltsák el az égő cigarettacsikket, mert az is könnyen tüzet okozhat.
Belterületen csak ott szabad kerti növényi hulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.
Ha az önkormányzatnak nincs a kerti növényi hulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.
A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.
A szabályok megszegése tűzvédelmi hatósági eljárást von maga után.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

 

 2017.02.15. 

KÖZLEMÉNY-Környezetvédelmi_Mezőlak (dokumentum letöltése - PDF formátum)

 

 2016.09.07. 

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás

 

Részletek


 

 


Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal
Mezőlaki Kirendeltsége
8514 Mezőlak, Arany J.u.1.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya előtt előzetes vizsgálati eljárás indult az E-on ZRT. megbízásából a SAG Mérnökiroda Kft. által benyújtott kérelem és melléklet dokumentáció alapján 20 kV-os légvezeték telepítéséhez kapcsolódó Mezőlak 0298/11 (0298/24) hrsz. GABÉRT 2003 Szövetkezet villamos energia ellátása (VEE-1426) tárgyában.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya „KÖZLEMÉNY”- ét ezúton közzéteszem.
A kérelem, valamint annak mellékletei megtekinthetők a Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőlaki Kirendeltségén, ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:
• hétfő, csütörtök: 8 órától 16 óráig

 

A KÖZLEMÉNY letöltése - PDF formátumban

 


Ivanics Barbara
jegyző

 

 


HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

Mezőlak községben a következő időpontokban történik:

2015. május 11-én (hétfőn) 08.00 - 14.00 óráig,
2015. május 12-én (kedden) 07.30 - 16.30 óráig.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek, valamint az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, és a tanév során szeretnék hozni a gyermeket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.


Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

A jelentkezéskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított
tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

 

Mezőlak, 2015-04-10

Ivanics Barbara

jegyző   

 


 

FELHÍVÁS


Tájékoztatjuk Mezőlak község lakosságát, a településen működő egyházakat, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet értelmében az önkormányzat a február 13.- án megtartott testületi ülésén

partnerségi szabályzat-ot

fogadott el. A jogszabályok szerint a szabályzat célja az önkormányzat településfejlesztési dokumentumainak elfogadása, és településrendezési eszközeinek (rendezési terveknek) készítése, módosítása során a teljes körű nyilvánosság biztosítása, az érintettek körébe tartozók véleményének megismerése.

Kérjük azokat a településen működő egyházakat, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, amelyek tevékenységükből eredően településfejlesztési, településrendezési ügyekben érintettek, hogy az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelezzék állandó partnerként történő részvételi szándékukat a településfejlesztési, településrendezési egyeztetési eljárásokban. Természetesen a szabályzat tervezete lehetővé teszi, hogy az egyes eljárások során újabb partnerek később is bejelentkezzenek. Az eljárások tájékoztatóit az önkormányzati honlapon (http://www.mezolak.hu) folyamatosan megjelentetjük.


Cím: Önkormányzat
Nagy Gábor polgármester

8514 Mezőlak, Arany J.u.1.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 


Lakossági tájékoztató magán pálinkafőzés szabályainak változásáról


Tisztelt Érintettek! 2015. január elsejétől változnak a magán pálinkafőzés szabályai. A magánfőző desztilláló berendezések bejelentésével kapcsolatban, illetve a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság (jegyző) jár el. A bejelentéshez, bevalláshoz szükséges nyomtatványok elérhetők a Letölthető nyomtatványok menüpontból.
 

TÁJÉKOZTATÓ MAGÁN (PÁLINKA) FŐZÉS SZABÁLYAINAK 2015. JANUÁR ELSEJEI VÁLTOZÁSAIRÓL

 


Mezőlaki Sport Egyesület Határozata

Igazolás

2014. október 10.

Szakmai Terve

 


Tisztelt Lakosaink!

 

2010 tavaszán megnyitott Mezőlakon a hulladékudvar. Ezen a hulladékudvaron került
biztosításra az, hogy a mezőlaki lakosok a háztartásban keletkező hulladékokat ingyenesen elhelyezhessék. Idei évtől megszűnik a község területén az évi egy alkalommal megszervezett lomtalanítás, ennek funkcióját veszi át a hulladékudvar azzal, hogy állandó, év közbeni folyamatos nyitvatartást biztosít.


Nyitvatartás:
Csütörtök: 11.00-19.00
Szombat: 10.00-14.00
A hulladékudvarban ingyenesen helyezhető el:
- Veszélyes hulladékok közül alkalmanként összesen 50 kg mennyiségben, de évente
legfeljebb 150 kg mennyiségben helyezhetők el elemek, akkumulátorok, elektronikai
hulladékok (izzó, fénycső), festékes és vegyszeres göngyölegek
- A veszélyes hulladéknak minősülő fáradt olaj hulladék alkalmanként 4 liter, de évente
legfeljebb 8 liter mennyiségben adható át a hulladékudvarban.
- Használt étolaj- és zsír hulladék alkalmanként 5 liter, de évente legfeljebb 60 liter
helyezhető el.
- Havonta 1 m3, de évente legfeljebb 3 m3 inert hulladék helyezhető el. Inert
hulladéknak tekintendő az ingatlanokon – hibaelhárításból vagy javításból származó
építési, bontási tevékenység során keletkező, veszélyes hulladékot nem tartalmazó,
elsősorban beton, tégla cserép, kerámia hulladék (Pala, kátránypapír nem helyezhető
el!).
- Mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el lom, műanyag, papír, üveg (ablaküveg),
fém csomagolási hulladék, textil hulladék, fa nyesedék (csak fanyesedék vihető, fű,
növényi maradványok nem!).
- Műszaki cikkek (mosógép, tv, hűtő): lakossági mennyiségben.
- Gumi (legfeljebb kisteherautó méretű): havi 4 db, évi maximum 12 db.
A hulladékudvarra történő hulladék szállításkor kérem a lakosságot, hogy vigyék magukkal az
számlát, melyen az ügyfél azonosító szám található, lakcímkártyájukat is az azonosításhoz.
Kérjük a lakosokat, hogy a hulladékudvarra a hulladékot különválogatva vigyék el.
A hulladékszigeten lehet eldobni az újságpapírt, a háztartási üvegeket, az üdítős, sörös
fémdobozokat, a konzervdobozokat (elöblítve), a PET palackokat, étolajos, mosószeres
flakonokat (elöblítve). Ezzel is csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége.
Kérjük  a Tisztelt Lakosokat, hogy a hulladékudvar szolgáltatásait minél szélesebb körben
vegyék igénybe!

 

Ugrás a lap tetejére